Vår expertis

Byggprojektering

I företrädesvis projekt för bostäder och kanter utför vi samtliga bygghandlingar som erfordras, arkitekt- och konstruktionsritningar med tillhörande beskrivningar.

Våra konstruktionsuppdrag omfattar såväl nybyggnad som om- och tillbyggnad och spänner över såväl betong-, trä- som stålkonstruktioner.

Läs mer

Projektledning

Vi har bred erfarenhet och gedigen kunskap av kompletta projektledningsuppdrag eller delade projekteringslednings- och byggledningsuppdrag för såväl stora som små projekt, nybyggnad som ombyggnad.

Under projekttiden fungerar vi som byggherrens representant och har det samlade ansvaret för projektets genomförande från tidig förstudie till garantibesiktning.

Vi styr genomförandet av projektet mot uppställda mål, såväl ifråga om tid, teknik som ekonomi.​​​​​​​

Läs mer

Kontrollansvarig

De förändringar i plan- och bygglagstiftningen som trädde i kraft den 2 maj 2011 medför att byggherren är skyldig att tillse att arbetena utföres enligt plan- och bygglagen PBL och enligt föreskrifter eller beslut som har meddelats med stöd av lagen.

Vi kan tillhandahålla kontrollansvarig i enlighet med den nya plan- och bygglagen PBL för kvalifikationsnivå N, komplicerad art, riksbehörighet certifierad av RISE. Vi upprättar objektanpassade kontrollplaner och genomför erforderliga kontroller och följer upp projektet i sin helhet tills slutbevis erhållits.​​​​​​​.

Läs mer

Vi är mer än en byggkonsult

Vi är en partner som delar er vision

Din partner oavsett stort eller litet projekt

Vi stödjer och sammarbetar med

Telefon

Stockholm


Telefon

Västerås


Epost

Stockholm & Västerås


Kvarnholmsvägen 88, 13131 Nacka